Udvidet lungefunktionsundersøgelse

Formålet med undersøgelsen:
Ved en udvidet lungefunktionsundersøgelse (BOKS) opnås en præcis bedømmelse af lungefunktionen. F.eks. hvor meget luft kan der være i lungerne, hvor meget luft der er tilbage i lungerne, når man har tømt lungerne helt for luft, hvor gode lungerne er til at transportere ilten videre til blodbanen osv.

Disse oplysninger hjælper speciallægen til at kunne stille en korrekt diagnose, og derved kunne iværksætte den rigtige behandling.

Hvilke forholdsregler er der før undersøgelsen:
Du skal tage din sædvanlige medicin, såfremt lægen ikke har sagt noget andet.
Du må ikke ryge 8 timer før undersøgelsen, eller anvende alternativt nikotinpræparat.
Du bør være udhvilet og ikke have været udsat for større fysisk anstrengelse lige før undersøgelsen.
Hvis du har haft en infektion i luftvejene i de sidste 3 uger før undersøgelsen, bedes du kontakte os, da undersøgelsen i så fald evt. må udsættes.

Hvordan foregår undersøgelsen:
Undersøgelsen foregår i siddende stilling, hvor man sidder i en kabine og skal have en klemme på næsen. Du skal trække vejret igennem et mundstykke, som er forbundet til målesystemet, der registrerer målinger/informationer om dine lunger.
Du skal trække vejret på flere forskellige måder, som du vil blive instrueret i.

Gener under og efter undersøgelsen:
Der er ingen gener forbundet med undersøgelsen, ud over det kan være lidt anstrengende at trække vejret igennem mundstykket på de forskellige måder.

Hvornår får du svar på undersøgelsen:
Umiddelbart efter undersøgelsen får du svar på denne af speciallægen.

Hvor og hvor længe:
Den udvidede lungefunktionsundersøgelse bliver lavet her i Allergi og Lungeklinikken.

Du skal forvente at undersøgelsen vil vare ca. 1-1½ time, afhængigt af om du har været her før.

picture here
Spørgeskema
picture here
Høfeber
picture here
KOL
picture here
Astma
picture here
Forside